Vijofel, s.r.o.
Bartošovce 182/1
08642 Bartošovce

tel: +421 54 486 07 01
+421 54 479 12 44

e-mail: vijofel@vijofelbj.sk

Majitež: +421 54 486 07 03
+421 54 486 07 13
Nákup: +421 54 486 07 12
+421 54 486 07 02
Objednávky - odbyt: +421 54 486 07 06
+421 54 486 07 16
+421 54 486 07 26
Marketing: +421 54 486 07 04
Ekonomický úsek: +421 54 486 07 30
+421 54 486 07 31
Expedícia: +421 54 486 07 05
Doprava a údržba: +421 54 486 07 33
MTZ: +421 54 486 07 11

Zväčši mapu